Κοινωνική Ευθύνη

Charity event από τις Γυναίκες Χωρίς Σύνορα Θεσσαλονίκης