Κοινωνική Ευθύνη

Bazaar του Συλλόγου Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία”