Κοινωνική Ευθύνη

Υπερήφανος χορηγός στην 3η Διεθνή Συνάντηση Κολύμβησης ΑΜΕΑ “ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ” 2024