Χωρίς κατηγορία

Σήμερα στη δουλειά σκεφτόμουν την θάλασσα…