Πολιτισμός

Η Doca χορηγός στις «Γυναίκες της Χρονιάς 2017»