Κοινωνική Ευθύνη

Η Doca συμμετέχει σε έναν Ιστιοπλοϊκό αγώνα για ζωή!